Odd Fellows Ungdomsarbejde

Ungdomsarbejdet indenfor Odd Fellow Ordenen i Danmark begyndte i det små med ferieudveksling, ungdomscamps og high school ophold blandt børn af Odd Fellows. Da der også var ungdomsarbejde i gang i andre lande sluttede man sig sammen i International Youth Counsil for derved at fremme ungdomsarbejdet. Danmark har også deltaget i USA’s UN Pilgrimage program. Ungdomsarbejdet blev dengang støttet af Patriarklejrenes Fællesråd – dog lå Ungdomsforeningen Fremtiden direkte under Storlogen.

I oktober 1996 blev det vedtaget, at Matriark- og Patriarklejrene skulle have ét Fællesråd – Fællesrådet for Lejre – og det blev samtidig vedtaget at ungdomsarbejdet skulle ligge i et udvalg under Fællesrådet. Dermed blev arbejdet for og med ungdommen mere synliggjort og er i dag et velfungerende udvalg med reference til Fællesrådet for Lejre og økonomisk støtte fra Storlogen. På Storlogemødet 2004 blev det organisatoriske tilhørsforhold ændret således, at ungdomsudvalget refererer direkte til Storlogen.

I foråret 2001 blev det besluttet at danne European Youth Counsil til afløsning af International Youth Counsil, idet USA havde trukket sig ud af samarbejdet. De deltagende lande er pt.: Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Schweiz, Holland/Belgien og Danmark. Disse lande søger i fællesskab at intensivere ungdomsarbejdet både i de enkelte lande og på tværs af grænserne! www.eyc.Oddfellows.eu                                                                                            Ungdomslandsforeningens bankkonto    5022 – 1193738                                              Girokonto    73 – 89515661

 

Ungdomslandsforeningen - v/formand Carl Aage Hald - Tulipanhaven 88 - 2765 Smørum